• صفحه اینستاگرام ما
  • کانال تلگرام ما

اشرفی اصفهانی/ نبش گلستان چهاردهم/ برج نگین رضا/ واحد 415

 

2144056783  -  2144057969 (98+)

 

شرکت انرژی سازان مهر ماندگار

امین ایوبی

مدیر عامل

a.ayoubi@sco-ac.com

 9129389838 (98+)   214479303 (98+)

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

 

امیر میرزایی

سرپرست واحد طراحی

آرشیتکت

a.mirzaei@sco-ac.com

9122612101 (98+)   2144079303 (98+)

 

علی تقی زاده

معاونت بازاریابی و فروش

a.taghizadeh@sco-ac.com

  9123908224 (98+)   2144079303 (98+)

 

اشرفی اصفهانی/نبش گلستان چهاردهم/برج نگین رضا/ واحد 415

 2144056783 -   2144057969   (98+)

 

 

 

 

تماس با ما

  +     3   =   39